Radca prawny
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Zawód radcy prawnego wykonuje od roku 2003.

Przebieg pracy zawodowej:

  • 1995 - 2003 –  pracownik Kancelarii Radców Prawnych IURATOR,
    początkowo na stanowisku referenta do spraw prawnych, później aplikanta radcowskiego,
  • 2003 - 2006  –  indywidualna Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof
    Płonka,
  • od 2007  – wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych IURATOR T.
    Smolczewski i Wspólnicy spółka jawna.

Pełnił także funkcje w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Zajmuje się głównie prawem cywilnym, prawem spółek handlowych, prawem upadłościowym i naprawczym, prawem energetycznym, prawem samorządu terytorialnego oraz prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, w szczególności w zakresie programów komputerowych.
 
krzysztof.plonka@iurator.com